Skip to content

Full Vietnamese translation

edited December 2015 in Translation

I've just translated Sendy in Vietnamese. So you can get it at http://mailexpress.vn/wp-content/uploads/sendy-vietnamese-2.0.4.zip

Comments

  • i want remove : Khuyến cáo: MailExpress.vn ..... do u want help me

  • You can use PO Editor to edit this phrase.

  • Thank you Changelee :)

  • Thank you very much. Các bác cho hỏi. Mình có thể tùy biến 1 số tính năng của Sendy được không nhỉ? Sửa giao diện backend, thêm các tính năng quản lý chỉnh sửa danh sách?

  • Cảm ơn rất nhiều. Thank, Thank, Thank

Sign In or Register to comment.